User profile photo

Sabina Westerbäck

Psykolog

Turku

Distansterapi

Min styrka ligger i att se utmaningar ur ett nytt perspektiv. Jag har en bred arbetserfarenhet inom social-och hälsovård samt psykiatri, och erbjuder lågtröskel psykologtjänster eller korttidsterapi för alla åldrar, på svenska, finska eller engelska. Min inriktning är utvecklingspsykologisk och psykodynamisk, vilket betyder att jag ser att tidigare erfarenheter, möten och anknytning, har betydelse för din situation idag. Styrkor och utmaningar har uppstått på vägen, men utvecklingen fortgår under hela livsloppet och kan hjälpas framåt. Du är välkommen till min mottagning med stora eller små funderingar. Som psykolog är jag närvarande, genuin och aktivt lyssnande. Jag arbetar hängivet och respektfullt, utan att anta mig veta vad du känner eller behöver. Tillsammans tar vi reda på det, jobbar mot dina mål och jag hjälper dig förstå dig själv bättre. Det är viktigt för mig att du drar nytta av samtalen. Enligt din önskan använder jag även EMDR, integrativa metoder, med tyngdpunkten på positiv psykologi och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Specialiteter

Kris- och traumapsykoterapiIndividuell terapiSpecialpsykologi för barn och ungdomarKlinisk psykisk hälsa psykologiEMDR-terapi

Kundgrupper

Ungdom 13-17 årVuxna 18-67 årÄldre över 67 årPar

Utbildning

Lasten ja nuorten psykoanalyyttinen psykoterapiakoulutus

Turun yliopiston lastenpsykiatria, 2018

Språkkunskaper

finskasvenskaengelska

Nyckelord

TrötthetTraumorRädsla för förlossningStressPanikångestHumörstörningarDepressionInfertilitetskrisenÅngestModerskapLivskrisSjälvkännedomSpänningTvångssyndrom (OCD)RelationskrisSorgKänslomässiga färdigheterUpplevelser av våldInteraktionsrelationer