Att agera på någon annans vägnar

Att agera på vägnar av ett minderårigt barn

Du kan agera på vägnar av ett minderårigt barn om

 • du är barnets vårdnadshavare.
 • du har fått något av följande fullmakter från barnets vårdnadshavare:
  • Hantering av hälsovårdsärenden
  • Visning av hälsovårdsinformation

Det är inte möjligt att agera på vägnar av ett minderårigt barn om

 • barnets personbeteckning inte är giltig, barnet inte är vid liv, barnet är i förvar, ett skyddsbeslut har ställts för barnet, eller om ett skyddsbeslut har ställts för någon av barnets vårdnadshavare.

När du vill agera på vägnar av ett minderårigt barn kommer dina rättigheter att kontrolleras genom Suomi.fi fullmakter med användning av Befolkningsinformationssystemet. Du kan kontrollera dina egna uppgifter på sidorna för Suomi.fi webbtjänsten under sektionen Register.

Du kan agera på vägnar av ett minderårigt barn i följande ärenden:

 • Boka tider (alla åldrar)
 • Visa bokningar (under 12 år)

Mer information om att agera på vägnar av ett minderårigt barn och eventuella begränsningar finns i Suomi.fi fullmaktsinstruktioner under sektionen Att agera på vägnar av ett minderårigt barn.

Att agera på vägnar av en vuxen

Du kan agera på vägnar av en vuxen om

 • du har fått något av följande fullmakter från personen:
  • Hantering av hälsovårdsärenden
  • Visning av hälsovårdsinformation

En fullmakt kan ges eller begäras på sidorna för Suomi.fi fullmakter under avdelningen Ge och begär fullmakter.

En auktoriserad person eller organisation, efter att ha mottagit nödvändiga fullmakter, kan agera på vägnar av personen i följande ärenden:

Namn på fullmaktenBeskrivning av uppdragets behörighet
Hantering av hälsovårdsärendenBoka tider
Visning av hälsovårdsinformationVisning av bokningar

Mer information om att ge fullmakt finns i Suomi.fi fullmaktsinstruktioner under avdelningen Persons uppdrag.

Om en person inte självständigt kan ge fullmakt i Suomi.fi fullmakter, till exempel på grund av brist på kunskap eller autentiseringsmedel, kan de ge fullmakt med hjälp.