Tietosuojaseloste Nordhealth.fi palvelun asiakkaille ja prospekteille

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Nordhealth Oy käsittelee Nordhealth.fi -palvelun ("Palvelu") asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä asiakasyritysten ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Viimeisin muutos: 18.8.2023

Oletko ammattilainen palvelun käyttäjä? Katso tietosuojaseloste tästä

1. Rekisterinpitäjä

Nordhealth Oy (2162673-1)

Aleksanterinkatu 30-34

00100 Helsinki Suomi

Puh. +358 19 425 1610

(jäljempänä ”me”)

2. Yhteystiedot

Sähköposti:

dpo@nordhealth.com

3. Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 • tuotteidemme ja Palvelumme toimittaminen sekä sopimus- ja muiden lupausten ja velvoitteiden täyttäminen sopimuksen täytäntöön panemiseksi,
 • asiakassuhteiden hoitaminen, asiakasviestinnän lähettäminen, asiakastuen tarjoaminen sekä tuotteidemme ja Palvelumme kehittäminen oikeutettujen etujemme perusteella,
 • verkkokäyttäytymisesi analysointi verkkosivujemme kehittämistä varten oikeutettujen etujemme perusteella,
 • sähköinen suoramarkkinointi kuten sähköposti ja suoramarkkinointi puhelimitse oikeutettujen etujemme perusteella , ja
 • mainonnan kohdistaminen meidän verkkopalveluihin ja muihin palveluihin ja tuotteisiin suostumuksellasi.

4. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi Palvelun yhteydessä jos olet asiakas:

 • perustiedot *, kuten nimi, terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröintinumero, henkilötunnus;
 • yhteystiedot *, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • suoramarkkinoinnin ja sähköisen suoramarkkinoinnin mahdolliset kiellot ja suostumukset;
 • asiakassuhdetta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten aiemmat ja nykyiset sopimukset ja tilaukset;
 • asiakassuhteen perusteella muodostettu käyttäjäprofiili, mukaan lukien valokuva;
 • puhelutallenteet ja kirjeenvaihto,
 • evästeiden kautta kerätyt tiedot kuten kielivalinta, selain- ja laitetyyppi, IP-osoite, selausmaa, käyttöjärjestelmä ja tietoja toiminnasta sivulla;
 • muut mahdolliset suostumuksellasi kerätyt tiedot.

Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi Palvelun yhteydessä jos olet potentiaalinen asiakas, asiakasyrityksen tai potentiaalisen asiakasyrityksen yhteyshenkilö:

 • nimi, yhteystiedot ja kirjeenvaihto;
 • suoramarkkinoinnin ja sähköisen suoramarkkinoinnin mahdolliset kiellot ja suostumukset;
 • evästeiden kautta kerätyt tiedot kuten kielivalinta, selain- ja laitetyyppi, IP-osoite, selausmaa, käyttöjärjestelmä ja tietoja toiminnasta sivulla;
 • muut mahdolliset suostumuksellasi kerätyt tiedot.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen toimittaminen on vaatimus sopimus- ja / tai asiakassuhteellemme. Ilman tarvittavia tietoja emme pysty tarjoamaan tuotetta ja / tai Palvelua.

5. Mistä vastaanotamme tietoja?

Ensisijainen lähteemme on tiedot, jotka lähetät asiakkaana. Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavien lakien ja asetusten rajoissa. Tällainen tietojen päivitys suoritetaan manuaalisesti tai automatisoidusti.

6. Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU: n tai ETA: n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille osapuolille. Käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Tiedot sijaitsevat EU:ssa mutta vikatilanteissa tietoja kuten viestintä- ja lokitietoja voi siirtyä EU:n / ETA:n ulkopuolelle tukipalvelun tarjoajille. Mikäli henkilötietoja siirtyy EU:n / ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että siirto tapahtuu EU:n komission riittävyyttä koskevan päätöksen tai vakiolausekkeiden perusteella.

7. Kuinka suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Ainoastaan ​​työntekijöillämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja, on oikeus käyttää henkilötietoja sisältävää järjestelmää. Tiedot ovat teknisesti suojattuja. Tietoihin pääsy edellyttää riittäviä oikeuksia. Luvatonta käyttöä estävät myös palomuurit ja tekninen suojaus. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää tietoja. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietojärjestelmä varmuuskopioidaan turvallisesti ja se voidaan tarvittaessa palauttaa. Turvatarkastukset suoritetaan säännöllisesti. Tallennamme tietoja asiakassuhteen ajaksi ja sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Arvioimme tietojen tallennustarpeen säännöllisesti ottaen huomioon sovellettava lainsäädäntö. Lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimista, joilla varmistetaan, että rekisteriin ei tallenneta yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen. Korjaamme tai poistamme tällaiset tiedot viipymättä.

8. Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus saada tutustua henkilötietoihisi ja saada jäljennös henkilötiedoistasi sekä oikeus vaatia tietojen oikaisemista tai tietyin edellytyksin poistamista. Voit muokata tai poistaa käyttäjäprofiilissa olevia tietoja itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa tai muuttaa suostumustasi. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuvan käsittelyn laillisuuteen.

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tai vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun erityistilanteeseen liittyvistä syistä sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etu. Pyyntösi yhteydessä sinun on yksilöitävä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme hylätä väitepyynnön huomattavan tärkeästä ja perustellusta syystä tai oikeudellisista syistä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, ilman eri perusteluja.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9. Kenen kanssa voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat yhteydenotot ja pyynnöt on toimitettava kohdassa 1 mainittuun käyntiosoitteeseen tai kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

10. Evästeet

Lisätietoa evästeistä ja niiden käytöstä Palvelussa löytyy evästeselosteesta.