User profile photo

Anu Vesaniemi

Psykoterapeutti

Turku

Etävastaanotto

Kela-palveluntarjoaja

Työskentelen yksilöiden, perheiden ja pariskuntien kanssa erilaisten elämäntilanteiden äärellä. Joskus voi olla tärkeää pysähtyä tarkastelemaan tilannetta rauhassa ammattilaisen tuella, pyrkiä löytämään uusia vaihtoehtoisia näkemyksiä jo olemassa olevien rinnalle. Toisinaan taas on tärkeää päästä pohtimaan ja jäsentämään tapahtuneita asioita itselle ymmärrettävämpään muotoon. Asiakkaana olet aina itse oman elämäsi asiantuntija – tavoitteeni on kulkea rinnalla ja olla tukena, yhteistyössä ratkomassa elämän erilaisia kipukohtia tai haastavia tilanteita. Työotteeni on dialoginen ja voimavarakeskeinen, työskentelyssä itselleni on tärkeää luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin rakentaminen ja kunnioittava kohtaaminen, jossa tuetaan asiakkaan omaa toimijuutta ja kuulluksi tulemista. Toimin tukena jäsentämässä solmussa olevia tunteita ja autan sanoittamaan ääneen sitä mitä asiakas jo itse hapuilee, löytämättä sanojaan. Psykoterapiatyöni ytimessä on suhteessa olemisen taito. Taito rakentaa keskustelua perheenjäsenten tai parisuhteen osapuolien välillä, auttaa vahvistamaan yhteyttä itseen ja toiseen sekä mahdollistaa kuulluksi tuleminen tärkeiden ja merkityksellisten asioiden äärellä. Tukea yksilöä ymmärtämään oman käytöksensä syitä ja löytää merkityksiä, auttaa vuorovaikutukseen lasta ja vanhempaa tai parisuhteen osapuolia, silloin kuin he eivät itse siihen pysty. Antaa sanat sille, mikä muutoin sanomatta jää. Olen tehnyt työurani lastensuojelussa lasten ja perheiden parissa, jossa on keskeisenä osana pyrkimys vahvistaa yhteyttä perheenjäsenten välillä – on sitten kyseessä vanhempi-lapsisuhde, koko perhe tai pariskunta. Sydäntäni lähellä on työskentely parisuhteen teemojen äärellä, ja tällä hetkellä syvennänkin osaamistani tunnekeskeisen työotteen parissa.

Erityisosaaminen

PariterapiaPerheterapiaVoimavarakeskeinen terapiaTyönohjaus

Asiakasryhmät

Aikuiset 18-67vParitPerheet

Koulutus

voimavarakeskeinen työnohjaaja

Turun kesäyliopisto, 2023

psykoterapeutti

Jyväskylän yliopisto, 2021

sosionomi (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu, 2012

Kielet

Suomi

Avainsanat

ParisuhdekriisiAhdistuneisuusÄitiysArjen sujuminenArvotyöskentelyElämänkriisiItsetuntemusLäheisriippuvuusMasennusPsyykkinen työkykyStressiSuruTunnetaidotTyössäjaksaminenTyöuupumusUupumusVuorovaikutussuhteet