Psykoterapia

Psykoterapiassa keskitytään asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen. Psykoterapiassa koulutettu terapeutti tai psykologi auttaa yksilöitä, pareja tai perheitä käsittelemään ja ratkaisemaan erilaisia haasteita.

Hae psykoterapeuttia
Kuva psykoterapia-vastaanotosta

Psykoterapian erikoistumiset

Yksilöterapia

Psykoterapian yksilöterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, jossa hankalia asioita käsitellään keskustelemalla.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota tietoa ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivissa terapiassa autetaan asiakasta tunnistamaan ajattelumalleja, sekä ymmärtämään omaa kokemusmaailmaa ja käyttäytymistä.

Eroterapia

Eroterapiassa voidaan käsitellä eroon liittyvä tunteita ja ymmärtää eroon johtaneita tekijöitä tarkemmin.

Perheterapia

Perheterapiassa hoidetaan perheen vuorovaikutusta keskustelemalla kokemuksista, ajatuksista ja tarpeista.

Pariterapia

Pariterapiasta on apua monenlaisissa parisuhteen haasteissa ja sen avulla voidaan miettiä keinoja vuorovaikutuksen parantamiseksi tai suhteen vahvistamiseksi.

Integratiivinen psykoterapia

Integratiivinen psykoterapia pyrkii lisäämään psyykkistä hyvinvointia ja parantamaan toimintakykyä.

Mindfulness

Mindfulnessia hyödynnetään terapiassa vahvistamaan kykyä elää nykyhetkessä ja kuunnella ajatuksia, tunteita ja oman kehon tuntemuksia.

Voimavarakeskeinen terapia

Voimavarakeskeisessä terapiamuodossa kiinnitetään huomiota erityisesti voimavaroihin ja niiden avulla pyritään muutokseen.

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään menneisyyden sijaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sekä korostetaan yksilön voimavaroja.

Kriisi- ja traumaterapia

Kriisi- ja traumaterapiassa käydään lävitse traumaattisia tilanteita ja niiden käsittelyssä hyödynnetään terapeuttisia menetelmiä, jotka ovat todettu vaikuttaviksi ja hyödyllisiksi.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on ammatillinen terapeuttinen lähestymistapa, jossa musiikkia käytetään tukemaan kokonaisvaltaisesti hyvinvointia.

Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapia voi tapahtua yksilö- tai ryhmämuotoisesti ja siinä käytetään kirjoittamista ja lukemista psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa keskitytään muokkaamaan epätoivottuja ajattelu- ja käyttäytymismalleja asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Psykodynaaminen terapia

Psykodynaamisen terapian keskeinen ajatus on, että menneet tapahtumat ja kokemukset vaikuttavat ja ohjaavat ajattelua, käyttäytymistä ja miten ratkaisemme ongelmia nykyhetkessä.

Kognitiivis-analyyttinen terapia

Kognitiivis-analyyttinen terapia keskitytään ymmärtämään potilaan ajattelu- ja käyttäytymismalleja sekä niiden taustalla olevia syitä ja alkuperiä.

EMDR-terapia

EMDR-terapia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on psykoterapeuttinen menetelmä, joka on erityisesti suunniteltu auttamaan traumaattisten muistojen ja kokemusten käsittelyssä.

Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoanalyyttinen psykoterapia avaa oven ymmärtämään ihmisen mielen monimutkaisuutta syvemmältä tasolta.

Psykodynaaminen psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia auttamaan ymmärtämään, miten menneisyyden kokemukset ja tunteet vaikuttavat nykyiseen käyttäytymiseen ja tuntemuksiin.

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden yksilöille tai ryhmille reflektoida työhön liittyviä asioita ja haasteita.