Lyhytterapia

Lyhytterapia tarjoaa nopeasti saatavilla olevaa mielenterveyden tukea äkillisiin tai rajattuihin ongelmiin. Lyhytterapiassa keskitytään yleensä selkeään terapiarakenteeseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn.

Hae lyhytterapeuttia
Kuva lyhytterapia-vastaanotosta

Lyhytterapian erikoistumiset

Yksilöterapia

Intensiivinen ja tehokas hoitomuoto, joka keskittyy saavuttamaan tuloksia suhteellisen lyhyessä ajassa.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota tietoa ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen terapia on tehokas psykoterapian muoto, joka perustuu ajatukseen että ihmisen tunteet ja toiminta ovat läheisesti yhteydessä hänen ajatuksiinsa. Terapiassa keskitytään muokkaamaan negatiivisia ajattelu- ja käyttäytymismalleja, jotta saavutetaan myönteisempiä tunteita ja käytöstapoja.

Eroterapia

Eroterapiassa voidaan käsitellä eroon liittyvä tunteita ja ymmärtää eroon johtaneita tekijöitä tarkemmin.

Perheterapia

Perheterapiassa hoidetaan perheen vuorovaikutusta keskustelemalla kokemuksista, ajatuksista ja tarpeista.

Pariterapia

Pariterapiasta on apua monenlaisissa parisuhteen haasteissa ja sen avulla voidaan miettiä keinoja vuorovaikutuksen parantamiseksi tai suhteen vahvistamiseksi.

Mindfulness

Mindfulnessia hyödynnetään terapiassa vahvistamaan kykyä elää nykyhetkessä ja kuunnella ajatuksia, tunteita ja oman kehon tuntemuksia.

Voimavarakeskeinen terapia

Voimavarakeskeisessä terapiamuodossa kiinnitetään huomiota erityisesti voimavaroihin ja niiden avulla pyritään muutokseen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään menneisyyden sijaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sekä korostetaan yksilön voimavaroja.

Kriisi- ja traumaterapia

Kriisi- ja traumaterapiassa käydään lävitse traumaattisia tilanteita ja niiden käsittelyssä hyödynnetään terapeuttisia menetelmiä, jotka ovat todettu vaikuttaviksi ja hyödyllisiksi.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on ammatillinen terapeuttinen lähestymistapa, jossa musiikkia käytetään tukemaan kokonaisvaltaisesti hyvinvointia.

Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapia voi tapahtua yksilö- tai ryhmämuotoisesti ja siinä käytetään kirjoittamista ja lukemista psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.