Jenni Luokkanen

Lyhytterapeutti

Vantaa, Helsinki, Espoo

Etäterapia

Tarjoan ratkaisukeskeistä terapiaa kaikenlaisiin elämän isoihin ja pieniin kriisitilanteisiin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa voidaan käsitellä mitä tahansa aihetta tai ongelmaa. Minulla on kokemusta nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä, neuropsykiatrisista haasteista ja myös niiden vaikutuksista perheisiin ja parisuhteisiin, uupumuksen ja stressin käsittelystä ja niistä selviämisestä, erilaisten riippuvuusongelmien sekä vihan hallinnan ongelmien työstämisestä ja arvotyöskentelystä. Voit hakeutua vastaanotolleni myös työllistymis- tai urasuunnitelmia pohtiaksesi tai jonkin pienemmän muutostavoitteen tukemiseksi/ kirkastamiseksi. Pohjakoulutukseltani olen Sosionomi (AMK) ja lisäksi minulla on edistyneen tason Ratkaisukeskeisen Lyhytterapian koulutus (Helsingin Lyhytterapiainstituutti) ja useita lyhyempia lisä- ja täydennyskoulutuksia liittyen muutosvalmennukseen sekä vihanhallinnan ongelmien työstämiseen. Olen työskennellyt useamman vuoden ADHD/ ADD ja erilaisten autisminkirjon häiriöiden parissa sekä sosiaalityön kentällä kriminaalityöstä perhetyöhön. Tällä hetkellä opiskelen myös Neuropsykiatriseksi valmentajaksi sekä työskentelen neuropsykiatrisena kuntouttajana sekä ammatillisena kuntoutusohjaajana. Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen ja asiakkaiden tavoitteita ja toiveita kunnoittava. Terapiatyössä pidän tärkeänä luottamussuhteen rakentumisen lisäksi asiakkaan omaa muutoshalukkuutta, motivaatiota sekä halua tarkastella mm. ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välistä yhteyttä. Pyrin lyhytterapian keinoin kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, tunteiden säätelyä, auttamaan kriisivaiheen yli, löytämään uusia ongelmanratkaisukeinoja ja tarkoituksenmukaisia käyttäytymismalleja. Ota yhteyttä niin autan sinua kirkastamaan tavoitteesi, säilyttämään työ- tai toimintakykysi ja pääsemään vaikeuksista huolimatta eteenpäin ilman suurempia kolhuja!

Erityisosaaminen

YksilöterapiaRatkaisukeskeinen lyhytterapia

Asiakasryhmät

Aikuiset 18-67vNuoret 13-17v

Koulutus

Ratkaisukeskeinen Lyhytterapeutti

Helsingin Lyhytterapiainstituutti, 2020

Suuttumuksen hallinta-ohjaaja

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, 2018

Kalterit taakse - muutosvalmennus riippuvuusongelmaisille

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, 2017

Sosionomi (AMK)

Laurea, 2015

Kielet

Suomi

Avainsanat

AddiktiotADHDTyössäjaksaminenPäihderiippuvuusTunnetaidotVäkivaltakokemuksetUupumusPeliriippuvuusSuruVuorovaikutussuhteetElämänkriisiPsyykkinen työkykyPaniikkihäiriötParisuhdekriisiItsetuntemusStressiArjen sujuminenArvotyöskentelyTyöuupumus