User profile photo

Minna Tuovinen

Lyhytterapeutti

Helsinki, Vantaa, Espoo

Etäterapia

Lyhytterapia sopii sinulle, joka kaipaat ammatillista ja luottamuksellista keskusteluapua elämän erilaisiin haastaviin tilanteisiin, kriisien läpielämiseen tai muutosprosesseihin tai etsit uusia näkökulmia asioiden lähestymiseen. Kognitiivisella lyhytterapialla voidaan myös vahvistaa itsetuntemusta ja tukea itsensä kehittämistä sekä ennaltaehkäistä voimavarojen ehtymistä. Lyhyttererapiassa voidaan käsitellä monenlaisia asioita. Esimerkiksi mm. itsetuntoon liittyvät asiat ja häpeän kokemukset, haasteet ihmissuhteissa, oma tai läheisen päihteiden käyttö, uupumus, ahdistuneisuus, suru tai paineet töihin tai opintoihin liittyen. Olen vahvasti tunteva ja pohdiskeleva ihminen, myös terapeuttina. Yritän kuulla myös niitä asioita, jotka voivat helposti jäädä sanoittamatta ja haastan lempeästi asiakasta tunnistamaan näitä mahdollisia piiloja mielessään. Pidän vahvuutenani kohtaamisen taitoa, aidosti empaattista läsnäoloa. Haluan olla asiakkaalleni ennen kaikkea ihminen ihmiselle, rinnalla kulkija ja tarjota tapaamisissa hyväksyvän ja luotettavan ilmapiirin, jossa on lupa olla keskeneräinen ja tulla hyväksytyksi täysin omana itsenään. Kognitiivisessa lyhytterapiassa lähestymistapa on aktiivinen ja käytännönläheinen. Tarkoituksena on auttaa asiakasta tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin omaa ajatteluaan, tunteitaan ja käyttäytymistään. Hypnoterapia on terapiamuoto, jossa hyödynnetään hypnoosia ja erilaisia suggestiomenetelmiä elämän asioiden käsittelyssä. Hypnoterapiamenetelmiä voidaan käyttää myös muuhun terapiaan liitettynä. Hypnoosia on mahdollista käyttää myös rentoutuskeinona ilman varsinaista terapian tarvetta. Olen tehnyt päihde- ja mielenterveystyötä vuodesta 2002 alkaen.

Erityisosaaminen

Kognitiivinen lyhytterapiaYksilöterapia

Asiakasryhmät

Aikuiset 18-67vNuoret 13-17v

Koulutus

Keholliset ja lyhytterapeuttiset menetelmät kriisi- ja traumatyö

HSKY & SIRIA, 2023

Kognitiivinen hypnoterapeutti

Integrum Institute & Markku Karma, 2022

NADA - viiden pisteen korva-akupunktio

NADA Suomi/Finland ry, 2021

Kognitiivinen lyhytterapeutti

Integrum Institute, 2019

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Hesote, 2002

Kielet

Suomi

Avainsanat

AddiktiotADHDAhdistuneisuusLäheisriippuvuusTyössäjaksaminenMasennusPäihderiippuvuusSyömishäiriötTunnetaidotVäkivaltakokemuksetUupumusPelkotilatRuokasuhdeSuruVuorovaikutussuhteetElämänkriisiPsyykkinen työkykyMielialahäiriötKipuPaniikkihäiriötParisuhdekriisiItsetuntemusStressiArjen sujuminenTraumatArvotyöskentelyTyöuupumusErityisherkkyys