Bedömning av behov av hjälpmedel

(44)

Sökresultaten rankas baserat på deras profils fullständighet, t.ex. bilder och videor, och antalet tillgängliga tidsbokningar.